IceCream

Apartments

ul. Chopina 1 / 2, 3
81-752 Sopot, Polska


Marek Zehner
WIRTUALNY SPACER


Lokalizacja

KURORT

Sopot jest nadmorskim kurortem i uzdrowiskiem, a tak?e centrum Trójmiasta, czyli ??cznikiem pomi?dzy Gdyni? i Gda?skiem. Znajduj? si? tutaj pi?kne, z?ociste pla?e odgrodzone od miejskiego zgie?ku pasami zieleni na wzgórzach morenowych. Ze wzgl?du na po?o?enie w Zatoce Gda?skiej cieplejsze wody od reszty Ba?tyku co roku zach?caj? do k?pieli. Miasto poza ofert? wypoczynkow? kusi tak?e licznymi rozrywkami i t?tni?cym ?yciem wieczornym gwarem s?ynnego sopockiego deptaka – ulicy Boh. Monte Cassino.


IceCream APARTMENTS

Obiekt Ice Cream APARTMENTS po?o?ony jest w aktywnym, presti?owym Centrum Miasta, 80 metrów od Dworca Sopot G?ówny - nowoczesnego obiektu z licznymi lokalami us?ugowymi i handlowymi oraz now? promenad? "Sopot Centrum" z bogata ofert? gastronomiczn? wielu ciekawych restauracji oraz kawiarni.

Dolny Sopot to centrum wydarze? miasta oraz wszystkie najwa?niejsze atrakcje Sopotu - oferuje kluby, puby, teatr, muzea, wystawy, restauracje, kawiarnie, sopockie molo oraz pla??.

Na s?ynny sopocki deptak "Monciak" ul. Bohaterów Monte Cassino dojdziemy w zaledwie 2 minuty. Od pla?y dzieli nas 6 minut spaceru. Pieszo mo?na dotrze? do Hipodromu, terenów le?nych z licznymi trasami spacerowymi i rowerowymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Bezpo?rednie s?siedztwo dworca PKP Sopot G?ówny oraz Stacji Szybkiej Kolei Miejskiej SKM umo?liwia sprawn? komunikacj? z wi?kszo?ci? atrakcji w Trójmie?cie - ?atwe po??czenie z Gda?skiem i Gdyni?.

Ice Cream APARTMENTS jest bardzo blisko g?ównego szlaku komunikacyjnego Trójmiasta - Gda?sk(ul.Grunwaldzka) - Sopot(ul. Niepodleg?o?ci) - Gdynia (al. Zwyci?stwa), co umo?liwia zmotoryzowanym szybki dost?p do ca?ego Trójmiasta.

Lotnisko oddalone jest 20 minut drogi samochodem (Obwodnica Trójmiasta - 15 minut).